ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

Δευτέρα ως παρασκευή

8:00 - 21:00

Σάββατο

10:00 - 14:00 & 19:30 - 20:30

Κυριακή

10:30 - 12:30 & 19:30 - 20:30