Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασιών

Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασιών

Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ν. Έβρου εγγυάται και διασφαλίζει την ποιότητα των σκευασμάτων που εμπορεύεται και διακινεί, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και αυστηρά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Η  θερμοκρασία του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων καθώς και η θερμοκρασία των ψυγείων όπου φυλάσσονται τα θερμοευαίσθητα φάρμακα, ελέγχονται και καταγράφονται καθημερινά. Οι θερμοκρασιακοί δέκτες τοποθετήθηκαν μετά από κατάλληλη μελέτη (temperature mapping ), η οποία διενεργήθηκε από εξωτερικό συνεργάτη, σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος. Τα προϊόντα ελέγχονται από την παραλαβή, την αποθήκευση μέχρι τη συσκευασία και τη διανομή, καθώς ο στόλος αποτελείται από οχήματα-ψυγεία με ελεγχόμενη θερμοκρασία φορτίου σε πραγματικό χρόνο.

Εκτός των θερμοκρασιακών δεκτών, έχουν τοποθετηθεί και συμβατικά θερμόμετρα σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, ώστε να διασφαλίζεται ότι η καταγραφόμενη θερμοκρασία θα παρουσιάζει τη μικρότερη δυνατή απόκλιση από αυτήν που επικρατεί στο χώρο. Επιπρόσθετα, ο Συνεταιρισμός διαθέτει ειδικό διακριβωμένο θερμόμετρο, του οποίου η ορθή λειτουργία  πιστοποιείται ετήσια από εργαστήριο πιστοποίησης, ώστε να μην εμφανίζει αποκλίσεις. Το διακριβωμένο θερμόμετρο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των άλλων μέσων καθώς και τη διασφάλιση ορθής λειτουργίας της ψυχρής αλυσίδας.

Η αποθήκη είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο σύστημα θέρμανσης–ψύξης, έτσι ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται σταθερή και μικρότερη των ενδεδειγμένων βαθμών Κελσίου, καθώς επίσης και με ψυκτικό θάλαμο που έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες, βάσει των οδηγιών φύλαξης που δίνουν οι παρασκευάστριες εταιρείες.

Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη , H/Z) εξασφαλίζει την διατήρηση της θερμοκρασίας, εντός των προαναφερθέντων ορίων.

Σε περίπτωση απόκλισης της θερμοκρασίας από τα επιτρεπτά όρια σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω χώρους, ενημερώνονται μέσω Συναγερμού και SMS οι αρμόδιοι υπεύθυνοι.

Ο Συνεταιρισμός, πέρα από τον έλεγχο των ιδίων μέσων και χώρων, έχει προχωρήσει στη σύναψη συνεργασίας με εταιρία υπηρεσιών IoT για την παροχή στα Φαρμακεία – Πελάτες υπηρεσιών θερμοκρασιακού ελέγχου των ψυκτικών θαλάμων τους σε πραγματικό χρόνο. Κάθε συνεργαζόμενο Φαρμακείο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει τη θερμοκρασία καθώς και την ορθή λειτουργία του ψυγείου του μέσω online εφαρμογής και εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες όπως θερμοκρασία, λειτουργία ψύξης, αλλά και αναλύσεις και γραφήματα για διαστήματα ενδιαφέροντος. Το Φαρμακείο  έχει τη δυνατότητα με αυτό τον τρόπο να ελέγχει και τη διακύμανση της θερμοκρασίας σε οποιοδήποτε διάστημα. Σε περίπτωση απόκλισης της θερμοκρασίας από τα όρια ή διακοπής παροχής ρεύματος, ειδοποιείται με mail και sms τόσο ο ίδιος ο Φαρμακοποιός αλλά και ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας του Συνεταιρισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση επέμβαση και διόρθωση τυχόν σφάλματος λειτουργίας. Εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα των θερμοευαίσθητων σκευασμάτων που διαθέτει το Φαρμακείο σε πελάτη, καθώς και η συνολική ψυχρή αλυσίδα του Συνεταιρισμού, από τον Προμηθευτή έως τον τελικό Πελάτη.

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Μετάβαση στο περιεχόμενο