Προνόμια μελών

Προνόμια μελών

  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Ο ΣΥ.ΦΑ.Ε, δίνοντας προτεραιότητα στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δε θα μπορούσε να παραλείψει τον ανθρώπινο παράγοντα και την ασφάλεια των φαρμακείων του. Στηρίζει έμπρακτα τα μέλη του και  προχωρά  σε μία συνεργασία με την GENERALI HELLAS ΑΑΕ, στα πλαίσια ανταπόδοσης της εμπιστοσύνης που δέχεται. Η συνεργασία αφορά ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης των φαρμακείων που περιλαμβάνει την κάλυψη σε:

– Υλικές Ζημιές (κακές καιρικές συνθήκες, εμπρησμός, πυρκαγιές, σεισμός, ατυχήματα, κτιριακές βελτιώσεις και λοιπός πάγιος εξοπλισμός φαρμακείου).

– Ποιοτική αλλοίωση εμπορευμάτων και Α΄ υλών.

– Κακόβουλες ενέργειες (κλοπή, ληστεία, τρομοκρατικές ενέργειες).

– Αστική Ευθύνη Έναντι Γειτόνων.

– Φύλαξη Ασφαλισμένης Περιουσίας (Μέτρα Προστασίας και Φύλαξης σε συνεργασία με την εταιρία Lions Security.

 

  • Προνομιακή Εμπορική Πολιτική

 

  • Μέρισμα επί των κερδών

 

  • Μηχανογραφική Υποστήριξη Φαρμακείων

 

  • Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Μετάβαση στο περιεχόμενο