Πράσινοι Κάδοι

Πράσινοι Κάδοι

Την ευθύνη για τη συλλογή των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως (Πράσινοι Κάδοι), φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε. υπό την εποπτεία του ΕΟΦ. Τα άχρηστα φάρμακα που λαμβάνονται από τους πράσινους κάδους των φαρμακείων μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο της Μαγούλας, το οποίο έχει την ευθύνη για την αποστολή τους σε εξειδικευμένα κέντρα, όπου αδρανοποιούνται ή καίγονται.

Τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες της χώρας είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στο σύστημα περισυλλογής και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 43 Ν. 4025/2011.

Η συλλογή των Πράσινων Κάδων από το ΣΥ.ΦΑ.Ε γίνεται μετά από ενημέρωση του Φαρμακείου. Ειδικό δρομολόγιο παραλαμβάνει τα απορρίμματα και αφού σφραγιστούν τα έντυπα περισυλλογής από τον Φαρμακοποιό, μεταφέρονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Συνεταιρισμού για την τελική μεταφορά τους προς τις εγκαταστάσεις του ΙΦΕΤ.

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Μετάβαση στο περιεχόμενο