Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

TUV_LOGO_ISO_27001

Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ν. Έβρου πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά από την TÜV HELLAS το 2002 με το πρότυπο ISO 9001 και συνεχίζει ανελλιπώς από τότε να πιστοποιείται επιτυχώς κάθε χρόνο και πλέον με βάση την τελευταία έκδοση του προτύπου, ISO 9001:2015.

Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection – Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο.

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο κατά την εφαρμογή του διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Παρέχει ένα μοντέλο διαχείρισης,  συστηματικού ελέγχου και βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη. Το πιστοποιητικό κατά ISO 9001 βελτιώνει την εικόνα και το προφίλ της εταιρείας στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των διαφόρων φορέων και παρέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς πιστοποιεί την ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση ποιοτικών προτύπων λειτουργίας διεθνώς.

Από 2002 μέχρι σήμερα ο ΣΥ.ΦΑ. Έβρου βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του. Αποδεικνύει συνεχώς τη δέσμευση για ποιότητα, ικανοποίηση των πελατών και την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε όλα τα τμήματα του ΣΥ.ΦΑ. αποσκοπεί στην:

  • ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών προς τον Συνεταιρισμό και τις παροχές που προσφέρει
  • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και χρόνου
  • εντοπισμό και παρακολούθηση των απειλών και των ευκαιριών του Συνεταιρισμού
  • συμβατότητα της πολιτικής ποιότητας και των στόχων με την στρατηγική κατεύθυνση του
  • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας και της ανάγκης τυποποίησης των διαδικασιών
  • συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης και συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ακολουθούν αποσπάσματα από πρόσφατες επιθεωρήσεις φορέα πιστοποίησης ISO 9001:

“Η Φαρμακαποθήκη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ν. Έβρου, είναι από τις παλαιότερες στο χώρο και εξυπηρετεί φαρμακεία σε όλη τη Θράκη, καλύπτοντας τις ευρύτερες ανάγκες της περιοχής.

Μετά τη μεταφορά του Συνεταιρισμού εκτός αστικού ιστού σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και εκπληρώνει τα κριτήρια των Κατευθυντήριων Γραμμών Αποθήκευσης και Διανομής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, με ιδιαίτερα προωθημένα συστήματα μηχανοργάνωσης και διαχείρισης πληροφορίας, επικοινωνίας, και παραγγελιοληψίας.

Οι συνθήκες αποθήκευσης και διανομής ελέγχονται με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των χώρων της αποθήκης, των ψυγείων και των αυτοκινήτων διανομής. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη δομή του οργανισμού, τα προμηθευόμενα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και τις διεργασίες, ο οργανισμός έχει δείξει ότι λειτουργεί το Σύστημα Διαχείρισης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών του, των απαιτήσεων των πελατών του και των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων.

Επισημάνσεις:

  • Μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο
  • Πολύ καλή διαχείριση ροής εκτέλεσης παραγγελιών πελατών
  • Πολύ καλή διαχείριση παραγγελιών (προμήθειας και πωλήσεων), σχετικά αρχεία, στοιχεία ιχνηλασιμότητας
  • Ευταξία και οργάνωση στη διαχείριση αποθήκης

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Μετάβαση στο περιεχόμενο