Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση Ποιότητας

Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Πιστοποιήθηκε από την TÜVHELLAS, το 2002 με το πρότυπο ISO 9001.

tuv hellasΗ TÜVHELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, 100% θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection - Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Έχει αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο των Επιθεωρήσεων – Πιστοποιήσεων προσφέροντας υπηρεσίες με κύρος, αξιοπιστία, αναγνωσιμότητα και προστιθέμενη αξία. Έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά του Οργανισμού με τα μεγαλύτερα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της Χώρας μας, συμβάλλοντας με τις υπηρεσίες της στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και των κατασκευών.

tuv nordΤο ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας στην λειτουργία μιας επιχείρησης. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που όταν εφαρμοστεί σε μια επιχείρηση διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας. Το πιστοποιητικό κατά ISO 9001 βελτιώνει την εικόνα και το προφίλ της εταιρείας στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των διαφόρων φορέων. Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή, διαφήμιση και marketing του οργανισμού.

Από 2002 μέχρι σήμερα ο ΣΥ.ΦΑ. Έβρου βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του. Αποδεικνύει συνεχώς τη δέσμευση για ποιότητα, τη δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών και την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητάς του. Προβάλει το γεγονός ότι εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών του. Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα τμήματα του ΣΥ.ΦΑ. αποσκοπεί στην :

  • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών προς τον Συνεταιρισμό και τις παροχές που προσφέρει
  • Μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου
  • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας και της ανάγκης τυποποίησης των διαδικασιών
  • Συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μέσω του μηχανισμού παρακολούθησης και επομένως συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Παρακάτω Παραθέτουμε Αποσπάσματα από την επιθεώρηση φορέα πιστοποίησης ISO 9001:2008 Που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2015:

“Η Φαρμακαποθήκη του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Έβρου, είναι από τις παλαιότερες στο χώρο και εξυπηρετεί φαρμακεία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καλύπτοντας τις ευρύτερες ανάγκες της περιοχής.

Η φαρμακαποθήκη ΣΥ.ΦΑ. Έβρου μετά τη μεταφορά της εκτός αστικού ιστού σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, λειτουργεί με σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και εκπληρώνει τα κριτήρια των Κατευθυντήριων Γραμμών Αποθήκευσης και Διανομής Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, με ιδιαίτερα προωθημένα συστήματα μηχανοργάνωσης και διαχείρισης πληροφορίας, επικοινωνίας, παραγγελιοληψίας κλπ.

Οι συνθήκες αποθήκευσης και διανομής ελέγχονται με ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των χώρων της αποθήκης, των ψυγείων και των αυτοκινήτων διανομής. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη δομή του οργανισμού, τα προμηθευόμενα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και τις διεργασίες, ο οργανισμός έχει δείξει ότι λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών της, των απαιτήσεων των πελατών του και των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων.

Θετικά Στοιχεία:

  • Μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο
  • Πολύ καλή διαχείριση ροής εκτέλεσης παραγγελιών πελατών
  • Πολύ καλή διαχείριση παραγγελιών (προμήθειας ή πωλήσεων), σχετικά αρχεία, στοιχεία ιχνηλασιμότητας
  • Ευταξία και οργάνωση στη διαχείριση αποθήκης"