Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων

Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων

Στα πλαίσια του Νόμου 3204/23-12-03 (άρθρο 19 παρ.4) ΦΕΚ 296 που ισχύει σήμερα, στην ευθύνη και υποχρέωση τήρησης των προδιαγραφών G.D.P. (ορθές πρακτικές διανομής και διακίνησης), όπως ορίζεται από την εφαρμογή του ISO 9001:2015 με στόχο να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων στην αλυσίδα φαρμάκου, ο ΣΥ.ΦΑ Έβρου εφαρμόζει την παρακάτω πολιτική στις επιστροφές Φαρμάκων & ΠΦ.

Συμβουλευτείτε την Εγκύκλιο Επιστροφών και τις κατευθυντήριες οδηγίες Συσκευασίας, Αποστολής και το χρονικό διάστημα επιστροφής ανά Κατηγορία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  1. Επιστροφή Κατάλληλων Προϊόντων από Λάθος Τιμολόγηση.
  2. Επιστροφή Κατάλληλων Προϊόντων Μη Κινούμενων.
  3. Επιστροφή Ανακληθέντων Προϊόντων
  4. Επιστροφή Ληξιπρόθεσμων Προϊόντων Α’ Εξαμήνου.

❖ Για κάθε κατηγορία απαιτείται ξεχωριστή συσκευασία και σήμανση σε εμφανές σημείο εξωτερικά της για να μπορεί να οδηγηθεί από τον οδηγό στην ανάλογη αποθήκη. Μέσα στην συσκευασία το συνοδευτικό δελτίο .

Οδηγίες Επιστροφής των Φαρμακευτικών και Παραφαρμακευτικών Προϊόντων που παραλάβατε από ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, είτε από λάθος ζήτηση ή λάθος του ΣΥΦΑΕ και θα επανατοποθετηθούν στην αποθήκη εμπορεύσιμων προς μεταπώληση. Πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

• Αγοράσθηκαν από τον ΣΥ.ΦΑ. Έβρου σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής.
• Φέρουν στην εξωτερική συσκευασία τους κουπόνι ή/και μήτρα (φάρμακο) και δεν είναι γραμμένη, τσαλακωμένη, σκισμένη και δεν έχουν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα τιμών
• Φέρουν ακέραιο το προϊόν εσωτερικά της συσκευασίας καθώς και το συνοδευτικό φύλλο οδηγιών χρήσης.
• Φέρουν παρτίδα ( LOT Number ) η οποία δεν έχει υποστεί ανάκληση.
• Έχουν αποθηκευτεί σε συνθήκες κατάλληλες βάσει φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Διάρκεια Επιστροφών : Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με πιθανές έκτακτες παύσεις για λειτουργικούς λόγους του Συνεταιρισμού, πάντα κατόπιν ενημέρωσης.

Προετοιμασία και Συσκευασία : Οι επιστροφές προϊόντων από Λάθος τιμολόγηση θα πρέπει να συσκευάζονται ξεχωριστά, να φέρουν την εξωτερική ένδειξη «Λάθη τιμολόγησης» σε εμφανές σημείο και να συνοδεύονται από το Δελτίο/–α επιστροφής τους με σημείωση τον αριθμό τιμολογίου στο οποίο χρεώθηκαν τα προϊόντα.

Τρόπος Αποστολής : Μέσω των πρωινών (εξαιρούνται τα φαρμακεία του δρομολογίου του Β. Έβρου και των απογευματινών δρομολογίων περιχώρων Ροδόπης και Ξάνθης) προγραμματισμένων δρομολογίων διανομής παραγγελιών του Συνεταιρισμού, παραδίδοντας τα επιστρεφόμενα κιβώτια. Αποφεύγετε την παράδοση στα μηχανάκια.

Όλα τα Φαρμακεία μπορούν να επιστρέφουν στον ΣΥ.ΦΑ. Έβρου τα μη κινούμενα (εμπορεύσιμα) φάρμακα τους, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να τα κρατήσουν μέχρι την επιστροφή τους ως ληξιπρόθεσμα. Ο ΣΥ.ΦΑ. Έβρου για να μη γίνει κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, έθεσε κάποιους κανόνες τους οποίους παρακαλούμε να τηρείτε πιστά:

▪ Το χρονικό περιθώριο μέχρι την ημερομηνία λήξης του φαρμάκου να μην είναι μικρότερο του 1½ έτους, για να μπορεί ο συνάδελφος που θα τα αγοράσει να τα εμπορευθεί.

▪ Το Φαρμακείο θα πρέπει να έχει προμηθευτεί τα προϊόντα από τον ΣΥΦΑ Έβρου, σε άλλη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτά.

▪ Η συσκευασία του να είναι σε καλή κατάσταση ( να μην έχει αλλάξει η συσκευασία, να μην είναι γραμμένη, να υπάρχει κουπόνι με barcode, να μην είναι τσαλακωμένο, να φέρει παρτίδα η οποία δεν έχει υποστεί ανάκληση κλπ).

▪ Έχουν αποθηκευτεί σε συνθήκες κατάλληλες βάσει φαρμακευτικής νομοθεσίας.

❑ Παραφάρμακα & Γάλατα, μόνο όσα δέχονται οι εταιρείες βλ. αρχείο «Επιστρεφόμενα»
❑ Δεν επιστρέφονται τα είδη ψυγείου.

Η επιστροφή Μη κινούμενων προϊόντων επιβαρύνεται με διαχειριστικό κόστος.
Διαχειριστικό κόστος επιστροφών / επιβάρυνση:

Μέλη 3%
Μη Μέλη 6%
Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται ανά μήνα.

Διάρκεια Επιστροφών : Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου με πιθανές έκτακτες παύσεις.
Προετοιμασία και Συσκευασία : Οι επιστροφές Μη Κινούμενων προϊόντων θα πρέπει να συσκευάζονται ξεχωριστά, να φέρουν την εξωτερική ένδειξη «Μη Κινούμενα» σε εμφανές σημείο και να συνοδεύονται από το Δελτίο/–α επιστροφής τους.
Τρόπος Αποστολής : Μέσω των προγραμματισμένων δρομολογίων διανομής παραγγελιών του Συνεταιρισμού, παραδίδοντας τα επιστρεφόμενα κιβώτια μαζί με το συνοδευτικό
παραστατικό στον οδηγό.

❖ Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα προϊόντα Ειδικής Διαχείρισης, τα οποία ΔΕΝ επιβαρύνονται με διαχειριστικό κόστος. Για την επιστροφή των προϊόντων αυτών επικοινωνείτε με Τμήμα Πωλήσεων πρώτα και στη συνέχεια τα επιστρέφετε σε ξεχωριστό δελτίο και συσκευασία, με εξωτερική ένδειξη «Ειδικής Διαχείρισης»

Προϊόν το οποίο έχει υποστεί ανάκληση.

Διάρκεια Επιστροφών : σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής σας για την ανάκληση του προϊόντος.

Προετοιμασία και Συσκευασία : Τα προϊόντα συγκεντρώνονται και συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια ή πλαστικές σακούλες ανάλογα με τον όγκο τους.

Στο εξωτερικό της συσκευασίας:

1) επικολλάται η αυτοκόλλητη ταινία «ΑΝΑΚΛΗΣΗ» την οποία προμηθεύεστε από τους οδηγούς

2) Αναγράφετε αναλυτική αρίθμηση μαζί με την επωνυμία του φαρμακείου στις κενές αυτοκόλλητες ετικέτες τις οποίες προμηθεύεστε από τον οδηγό πχ 1 από 6 Παπαδόπουλος , 2 από 6 Παπαδόπουλος και ούτω καθεξής (εφόσον πρόκειται για περισσότερα από ένα δέματα)

Η επιστροφή των προϊόντων συνοδεύεται από ξεχωριστό δελτίο επιστροφής το οποίο πρέπει να φέρει την επωνυμία του φαρμακείου (και το σύνολο των κιβωτίων εφόσον πρόκειται για περισσότερα από ένα κιβώτια).

Τρόπος Αποστολής : Μέσω των προγραμματισμένων δρομολογίων διανομής παραγγελιών του Συνεταιρισμού, παραδίδοντας τα επιστρεφόμενα κιβώτια μαζί με το συνοδευτικό παραστατικό στον οδηγό. Παρακαλούμε να μην παραδίδετε τις επιστροφές σας στους οδηγούς των έκτακτων δρομολογίων (μηχανάκια)

Επιστρέφονται όσα φάρμακα έχουν ημερομηνία λήξης από 1/7 έως και 31/12 για το Β’ Εξάμηνο.

Διάρκεια Επιστροφών : Μπορείτε να τα επιστρέφετε στον Συνεταιρισμό από 31/07 έως 29/09

Υπάρχουν είδη σκευασμάτων τα οποία δεν επιστρέφονται ή έχουν συγκεκριμένους όρους επιστροφής, ως ορίζονται από τους προμηθευτές του Συνεταιρισμού. Για τις ειδικές κατηγορίες μπορείτε να συμβουλεύεστε τα αρχεία «Επιστρεφόμενα» και «Μη Επιστρεφόμενα» τα οποία έχουν αναρτηθεί στο site του ΣΥΦΑΕ.

Η επιστροφή Ληξιπρόθεσμων προϊόντων επιβαρύνεται με διαχειριστικό κόστος.
Διαχειριστικό κόστος επιστροφών / επιβάρυνση:

Μέλη 2%
Μη Μέλη 4%

Η επιβάρυνση θα ενσωματώνεται στο πιστωτικό και θα υπολογίζεται ανά μήνα.

Προετοιμασία και Συσκευασία : Οι επιστροφές ληξιπρόθεσμων φαρμάκων & π/φ θα πρέπει να συσκευάζονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα είδη και να φέρουν την εξωτερική ένδειξη ”επιστροφές ληξιπρόθεσμων” σε εμφανές σημείο της συσκευασίας.

Τρόπος Αποστολής : Μέσω των προγραμματισμένων δρομολογίων διανομής παραγγελιών
του Συνεταιρισμού, παραδίδοντας τα επιστρεφόμενα κιβώτια μαζί με το συνοδευτικό παραστατικό στον οδηγό. Παρακαλούμε να μην παραδίδετε τις επιστροφές σας στους οδηγούς των έκτακτων δρομολογίων (μηχανάκια).

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Skip to content