Διοίκηση

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥ.ΦΑ.Ε

Πρόεδρος

Τερζής Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος

Αλατζιάς Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας

Πετίνος Νικόλαος

Ταμίας

Γεωργίου Αντώνιος

Μέλος

Κοντού Βιλελμίνη

Μέλος

Κυριακούδη Άννα

Μέλος

Μπιμπούδης Δημήτριος

Μέλος

Τρέμμας Βασίλειος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Καρπούζας Αντώνιος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥ.ΦΑ.Ε

Πρόεδρος

Μαλάκης Αθανάσιος

Μέλος

Αδαμίδης Αδάμ

Μέλος

Καϊσας Γεώργιος

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Μετάβαση στο περιεχόμενο