Ανάκληση

Ανάκληση

Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον ελεγχόμενο τρόπο ανάκλησης προϊόντων τα οποία εμπορεύεται και διανέμει ο Συνεταιρισμός.

Η διαδικασία ανάκλησης φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων ενεργοποιείται στις εξής περιπτώσεις :

α) σε περίπτωση που το ζητάει ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής του προϊόντος,

β) σε περίπτωση που το ζητάει η αρμόδια αρχή ( Ε.Ο.Φ. ),

γ) σε περίπτωση που το ζητάει ο κοινοποιημένος φορέας,

δ) και τέλος σε περίπτωση που ο ίδιος ο Συνεταιρισμός εκτιμήσει, πως πρέπει να γίνει ανάκληση κάποιου προϊόντος.

Η έναρξη της διαδικασίας ανάκλησης γίνεται υπό την ευθύνη της Φαρμακοποιού, η οποία ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα της επιχείρησης. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης διενεργεί τον έλεγχο για την ύπαρξη των ανακληθέντων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων στον Συνεταιρισμό. Εάν υπάρχουν αποθέματα, απομακρύνονται από τα ράφια του Συνεταιρισμού, οδηγούνται στο Τμήμα Επιστροφών και τοποθετούνται σε ειδικό χώρο ο οποίος φέρει την σήμανση «Ανακληθέντα».

Στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης των φαρμακοποιών – πελατών ο Συνεταιρισμός έχει καθιερώσει την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Συνεταιρισμού και αποστολή ενημερωτικού SMS στους πελάτες, με παράλληλη ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού του Συνεταιρισμού για την καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας και βέλτιστη εξυπηρέτηση των Φαρμακείων.

Καθώς οι ενέργειες ανάκλησης θα πρέπει να είναι δυνατόν να αρχίζουν αμέσως και οποιαδήποτε στιγμή, διενεργείται από τον Συνεταιρισμό αξιολόγηση με εκπαιδευτικό κυρίως ρόλο και ανά διαστήματα εικονικές ανακλήσεις, για την καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας ανάκλησης και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στοχεύοντας στην άμεση ανταπόκριση της επιχείρησης σε ενδεχόμενη ανάκληση και την αποτελεσματικότερη πραγματοποίησή της.

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Μετάβαση στο περιεχόμενο